ADVERTISE IN THIS AREA! EMAIL ME FAST.
Recent Posts

Like Drakieness.com!

Search This Blog

Saturday, April 23, 2011


Chinese Song: We Are Ready Lyrics with English TranslationYi-nian yi-nian de deng-dai, wo-men kan-jian wei-lai.
Yi-qi yong han-shui lai guan-gai/ wu-zhong se-cai.
Yi-tian yi-tian de deng-dai,/ xin-qin geng-jia peng-pai
Chuang-zao zui-da-de wu-tai,/ zui hao-mai-de shi-dai
Zhe-pian tu-di yi-jing zhun-bei hao, da-kai meng-xiang-qi-fei-de pao-dao
Rang quan-shi-jie-de mu-guang jiang-luo zai wo-men-de hai-bao
We are ready.
Ba xin he xin dou lian-zai-yi-qi
We are ready. Ya!
Ba tian yu di dou lian-zai-yi-qi
Chao-yue le zi-ji, ying-de yi-chang/ guang-rong-de sheng-li
Yong shi-jian ji-nian/ meng-xiang-de sheng-qi
We Are ready. W.A.R. W. A. R. Woo!
Yi-fen yi-miao de deng-dai, zhei-ke zhong-yu dao-lai
Man-tian can-lan-de yan-hua zai/ jiao-ao-de sheng-kai
Zhei-ge min-zu yi-jing zhun-bei-hao, dai-zhe xiao-rong lai xiang-ni-wen-hao
Rang quan-shi-jie-de mu-guang/ jiang-luo zai wo-men-de huai-bao
We are ready.
Ba xin he xin dou lian-zai-yi-qi
We are ready.
Ba tian yu di dou lian-zai-yi-qi
Chao-yue le zi-ji, ying-de yi-chang guang-rong-de sheng-li
Yong shi-jian ji-nian meng-xiang-de sheng-qi
We Are ready. W.A.R. W. A. R. W.A.R. W.A.R. W.A.Readyyyyyy.


Yi-tian yi-tian de deng-dai,/ xin-qin geng-jia peng-pai
Chuang-zao zui-da-de wu-tai, zui hao-mai-de shi-dai
Zhe-pian tu-di yi-jing zhun-bei hao,/ da-kai meng-xiang-qi-fei-de pao-dao
Rang quan-shi-jie-de mu-guang jiang-luo zai wo-men-de hai-bao
We are ready.
Ba xin he xin dou lian-zai-yi-qi
We are ready.
Ba tian yu di dou lian-zai-yiqi
Chao-yue le zi-ji, ying-de yi-chang guang-rong-de sheng-li
Yong shi-jian ji-nian/ meng-xiang-de sheng-qi
We Are ready. W.A.R. W. A. R.
Ba xin he xin dou lian-zai-yiqi
We are ready.
Ba tian yu di dou lian-zai-yiqi
Chao-yue le zi-ji, ying-de yi-chang guang-rong-de sheng-li
Yong shi-jian ji-nian /meng-xiang-de sheng-qi
We Are ready. W.A.R. W. A. R.


TRANSLATION:
CHINESE:
一年一年的等待,我们看见未来
一起用汗水来灌溉五种色彩
一天一天的等待,心情更加澎湃
创造最大的舞台,最豪迈的时代
这片土地已经准备好打开梦想起飞的跑道
让全世界的目光降落在我们的怀抱
We Are Ready 把心和心都连在一起
We Are Ready 把天与地都连在一起
超越了自己赢得一场光荣的胜利
用时间纪念梦想的神奇
We Are Ready
一分一秒的等待这刻终于到来
漫天灿烂的烟花在骄傲的盛开
这个民族已经准备好带着笑容来向你问好
让全世界的目光降落在我们的怀抱

ENGLISH:
wait many years,we see the future
we paint this five colours in our sweat
wait many days, we are exciting
make the largest stage and the great times
this land is ready to open the runway of dreams
let's get the focus of attention in the whole world
we are ready, combine our heart
we are ready, combine the sky and ground
overcome ourselves and get the glory
commemorate the miracle with the time
we are ready
wait minutes and seconds, this times are coming
fireworks blossom in the sky
we are ready to say hello to the world
let's get the focus of attention in the whole world

0 comments:

Post a Comment